workshop HSP & Borderline

Hooggevoeligheid

(Hoog Sensitief Persoon - HSP)

 

Hooggevoeligheid wordt in de westerse wetenschap gezien als een karaktereigenschap en niet als een aandoening of een stoornis waar iets aan gedaan zou moeten worden.

 

Bij hoog gevoeligen zijn de prikkeldrempels van het zenuwstelsel lager dan gemiddeld. Een HSP-er is van nature gewetensvol, precies en heeft oog voor detail.

Hij heeft de overtuiging dat hij zijn eigen leven bepaalt. Met dit verantwoordelijkheidsgevoel probeert de HSP-er dan ook al gauw om zijn buitenwereld in vrede te brengen en begint met van alles voor anderen te doen, om de harmonie maar te bewaren. Het lukt niet om de wereld in balans te krijgen, steeds is er wel weer wat.

De HSP-er wordt in wezen steeds onzekerder en perfectionistischer, geeft zichzelf op zijn kop als het weer niet lukte en is daarmee zijn/haar eigen scherpste rechter.

 

Een HSP-er voelt dat er meer is tussen hemel en aarde: zoals energieën van andere mensen,maar ook van bepaalde plekken, atmosferen in gebouwen en de omgeving, en andere fijnstoffelijke waarnemingen. Daarnaast is er ook vaak behoefte aan meer informatie over de zin van het leven, het doel en waarom de wereld zo is als het momenteel is, dat wordt verstaan onder spiritualiteit.

 

 

15 - 20 % van de wereldpopulatie is een Hoog Sensitief Persoon.

 

Borderline

 

(Borderline persoonlijkheid stoornis - BPS)

 

De term “Borderline” roept bij veel hulpverleners direct schrikbeelden op. Borderline betekent: problemen. Weg met die persoon, als het nog kan.

 

De cliënt zal impulsief zijn, suïcidaal, explosief, overmatig gehecht, op het ‘stalkerige’ af, en bij een misstap ben je gelijk uit de gratie.

En... ze zijn 'niet te genezen'.

 

Daarnaast wordt de term heel vaak gebruikt om de ander een een slechte naam te geven nadat er bijvoorbeeld een relatie is verbroken. Ongenuanceerd en heel vaak onterecht.

Inmiddels is de term bijna algemeen geaccepteerd als “scheldwoord”. Een diagnose als een vloek, waarna mensen je niet langer serieus nemen.

 

In wezen heeft iedereen in lichte mate borderline trekjes in zich, niemand is altijd in balans. Wordt je emotioneel niet goed genoeg behandelt, dan heb je een grotere kans op het ontwikkelen van borderline kenmerken. En wie is er wel altijd en overal optimaal emotioneel behandelt en verzorgd?

 

 

In deze workshop gaan we dieper in op de oorzaak, de kenmerken en het verschil tussen deze twee beelden die nogal eens met elkaar verward worden en soms ook in elkaar overgaan... Daarbij kun je jezelf de vraag stellen, hoe ga ik er mee om wanneer ik het tegenkom in mijn directe omgeving (familie/vrienden/cliënten).

Wanneer je meer weet over de oorzaak en de onderliggende beweegredenen, kun je er op een andere manier naar kijken.

En daarmee zorgen dat je minder wordt meegesleept in emoties en conflicten. Inzicht geeft begrip en compassie.

 

Aan bod komen

 

- Hooggevoeligheid

- Hechtingsstoornis bij kinderen

- Borderline persoonlijkheid stoornis (BPS)

- Spiritualiteit in combinatie met HSP en BPS

- Uitwisselen van ervaringen